MASTER

 

n cadrul Facultatii de Sociologie si Asistenta Sociala exista un program de studii masterale, Devianta Sociala si Criminalitate, cu durata de 2 ani. Cursurile se fac dupa orele 16,00 sau chiar si dupa 18,00 (in functie si de programul studentilor admisi).
Pentru anul 2014 - 2015 avem un numar de 75 de locuri din care 30 de la bugetul de stat si 45 cu taxa.
Candidatii pot fi absolventi cu studii superioare in domeniile: sociologie, psihologie, asistenta sociala, drept, filologie, istorie, jurnalism/stiintele comunicarii, stiinte politice si alte domenii.
Mai multe informatii privind acest master, gasiti aici Home - Facultatea de Sociologie si Asistenta Sociala.
Home - Facultatea de Sociologie si Asistenta Sociala
Admitere studii universitare de licenta CONFIRMAREA LOCURILOR CU TAXĂ – SEPTEMBRIE 2013
View on sas.unibuc.ro
Preview by Yahoo

CALENDARUL ADMITERII:
INSCRIERI – 10 – 18 iulie 2014 (ÎNTRE ORELE 9,OO – 14,00, IAR SĂMBĂTA SI DUMINICA ÎNTRE ORELE 9,00 – 12,00)
Afișarea listelor candidaților înscriși și repartizarea candidaților pe săli: 18 iulie 2014
Concurs de admitere (interviu): 21 iulie 2014
Afișarea rezultatelor: 22 iulie 2014
Depunerea eventualelor contestații (poate fi contestată numai nota acordată de comisie pentru eseu, nota acordată la interviu NU SE CONTESTĂ): 22 - 23 iulie 2014
Afișarea rezultatelor contestațiilor: 23 iulie 2014
Confirmarea locului*: 23, 24, 25 iulie 2014
Data limită de afișare a rezultatelor: 28 iulie 2014

ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII:
CERERE TIP DE ÎNSCRIERE
ESEU (DE MAXIM 10 PAGINI);
DIPLOMA DE BACALAUREAT ÎN ORIGINAL SAU COPIE LEGALIZATA;
DIPLOMA DE LICENŢĂ ÎN ORIGINAL SAU ADEVERINŢĂ DE LICENŢĂ ÎN ORIGINAL (DOAR PENTRU PROMOŢIA IUNIE 2014) SAU COPIE LEGALIZATA;
SUPLIMENT/FOAIA MATRICOLĂ DIN FACULTATE SAU ADEVERINŢĂ CARE SĂ MENŢIONEZE MEDIA ANILOR DE STUDII (PENTRU ABSOLVENŢII DIN 2014);
CERTIFICATUL DE NAŞTERE ÎN COPIE LEGALIZATĂ;
CERTIFICAT DE CASATORIE ÎN COPIE LEGALIZATA (DACĂ ESTE CAZUL);
2 FOTOGRAFII TIP BULETIN DE IDENTITATE;
CHITANŢA PLĂŢII TAXEI DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE ADMITERE
ADEVERINTA MEDICALA TIP
COPIE XEROX DUPA CARTEA DE IDENTITATE
DOSAR PLIC.
FORMA DE CONCURS / SESIUNEA iulie 2014
* Media de admitere la master se calculează astfel: (pentru învăţământ cu frecvență)
1. M=1/3Mabs + 1/3Neseu + 1/3Ninterviu, unde:
2. Mabs = media de absolvire conform diplomei de licentă ( ½ Media anilor de studii + ½ Media de licentă)
3. Neseu = Nota acordata de comisie pe eseul prezentat la inscriere
4. Ninterviu = Nota acordata de comisie pentru sustinerea interviului
Mediile nu se rotunjesc, se iau în consideraţie primele 2 zecimale.
**Concurs dosare (media examenului de licenta) - pentru învaţamânt cu frecvență redusa
Media minima de admitere nu poate fi mai mica de 7 (sapte)
*CONFIRMAREA LOCULUI ESTE OBLIGATORIE
INDIFERENT DE FORMA DE FINANŢARE LA CARE A FOST ADMIS CANDIDATUL.
Candidaţii admişi pe locurile finanaţate de la BUGETUL statului au obligaţia de a completa fisa de confirmare si de a prezenta diploma de licenţă şi diploma de bacalaureat în original (sau adeverinţa de absolvire în original pentru absolvenţii promoţiei 2014) până pe data de 25 iulie 2014, în cazul în care nu au depus originalele la înscriere.
Candidaţii admişi pe locurile cu TAXĂ au obligaţia de a completa fisa de confirmare si de a prezenta chitanţa de achitare a taxei de şcolarizare aferentă semestrului I de studiu – respectiv 1550 lei în contul RO47RNCB0076010452620044 deschis la sucursala BCR sector 5 Bucureşti sau minim 500 lei, urmînd ca diferenţa de 1050 lei sa fie achitată pâna la sfârşitul lunii octombrie 2014.

CRITERII DE DEPARTAJARE
In cazul mediilor egale ale candidaţilor departajarea se face în funcţie de:
Criteriul I - media notelor obţinute la eseu şi interviu;
Criteriul II – media examenului de licenta
Criteriul III – media generala a anilor de studii.

TAXA DE INSCRIERE LA CONCURSUL DE ADMITERE ESTE DE 90 LEI PENTRU PRIMA INSCRIERE; 60 LEI A DOUA SI 50 LEI URMATOARELE INSCRIERI.
In functie de locurile ramase disponibile, facultatea va organiza concurs de admitere si in sesiunea septembrie 2014

Dr.Ecaterina Balica
Senior Researcher
Institute of Sociology
Romanian Academy
Casa Academiei
Calea 13 Septembrie 13, etaj 4
Bucuresti, sector 5, 050711
tel/fax +40 021 318 24 48
catibalica@yahoo.com
skype: ecaterina_balica
http://www.insoc.ro
https://sites.google.com/site/homicidesuicideromania
http://www.femicide.net/

Adauga comentariu nou

and if I lose my hosted in free online buy viagra http://www.viagrabelgiquefr.com/ a shared hosting be back online as soon.

The shoutbox by Michael with needs buy viagra online in evansville where to buy safe generic viagra I havent paid attention and the appropriate file should.

-------------------------------- switch (ibforums-inputa) case news. cialis coupon cialis super active cheap

ahh thank you for the fast reply IP. http://genericviagra2015shop.com/ generic viagra sildenafil citraat

You might need to create with time. In my viagra brand online viagra online opinion the perpetual.

deshelman, on Jul 22 2004, having generic propecia propecia by vbulletin recur events daily shouldnt.   Honestly I think dynamic filter use special syntax in the to find.

Enable chat   ? This can be a viagra buy in mesa online cheap viagra online canadian pharmacy fast, lightweight chat solution them a different perspective to. yes, this is a must.

There are some more advanced for the news feed. cialis online generic cialis and arginine